> Xem thêm:

Việt Nam trên đà trở thành trung tâm khởi nghiệp tại Đông Nam Á

Startup công nghệ Việt Nam cần nhiều kinh nghiệm để thành công