Nội quy hoạt động

 • Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Giám đốc điều hành (CEO HUE)
 • Căn cứ vào thực tiễn hoạt động của câu lạc bộ CEOHUE.

Câu lạc bộ Giám đốc điều hành Thừa Thiên Huế là một câu lạc bộ trực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. Các hoạt động của Câu lạc bộ tuân thủ theo các quy định của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ và tuân thủ theo những nguyên tắc được nêu trong bản nội quy này.

Điều 1: Đối tượng và thủ tục gia nhập Câu lạc bộ

 1. Để là thành viên câu lạc bộ CEO HUE, thành viên phải đạt các tiêu chí sau:
  1. Thành viên Ban Giám đốc công ty, chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên. Chức vụ từ Phó giám đốc trở lên.
  2. Giám đốc, phó giám đốc cả Sở ban nghành. (*)
  3. Chủ tịch UBND các huyện. (*)
  4. Ban lãnh đạo của các Trường Đại học, Cao đẳng. Chức vụ từ Trưởng khoa trở phòng. (*)

(*) Đối tượng tham gia Câu lạc bộ (mục 1.b, 1.c, 1.d) chỉ đạt tối đa 10% so với tổng số thành viên Câu lạc bộ.

 1. Thủ tục gia nhập.
  1. Bước 1: Thành viên đọc kỹ Nội Quy, Quy chế; Hoàn thành “PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA”(Google form); Cung cấp giấy phép kinh doanh và giấy bổ nhiệm chức vụ (nếu có).
  2. Bước 2: Mời thành viên đến buổi xét duyệt cố định trong tháng (8h00 sáng thứ 7, tuần thứ 2 của tháng). Nội dung chính: Xác nhận lại và trao đổi thêm các thông tin trong phiếu câu hỏi.
  3. Bước 3: Thư ký phản hồi thông tin về việc chấp thuận/ không chấp thuận việc gia nhập của thành viên qua email. Tiến hành hoàn tất các bước thủ tục gia nhập. (Nộp phiếu đăng ký tham gia (ký tên/ đóng dấu); Phí gia nhập; Ảnh để làm thẻ thành viên. Phí tham gia là 500.000đ/người (chi phí áo đồng phục, thẻ thành viên, chi phí khác…))

Điều 2: Quy định về tham gia sinh hoạt định kỳ câu lạc bộ (Offline)

 1. Thời gian tổ chức sinh hoạt:
 • Câu lạc bộ hàng tháng sẽ tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ để giải quyết các vấn đề trong quá trình hoạt động của câu lạc bộ và sinh hoạt các chủ đề định kỳ.
 • Thời gian là ngày thứ 7 của tuần thứ 4 hàng tháng. Thời gian này có thể thay đổi trong những tình huống cần thiết cho phù hợp với hoạt động của câu lạc bộ nhưng không được qua tháng sau.
 • Trong quá trình tham gia sinh hoạt định kỳ, các thành viên phải cố gắng thu xếp thời gian tham gia và ra về đúng giờ như trong thông báo mời tham gia của Câu lạc bộ.
 1. Nội dung tổ chức sinh hoạt định kỳ:

Một buổi sinh hoạt định kỳ của câu lạc bộ gồm 02 nội dung chính

 • Nội dung 1: Bắt buộc tham gia.

Họp bàn về việc giải quyết các công việc của Câu lạc bộ và phần chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức của các khách mời hoặc thành viên theo các chủ để. Giới thiệu sản phẩm/ dịch vụ doanh nghiệp thành viên.

 • Nội dung 2: Không bắt buộc tham gia.

Tiệc giao lưu, kết nối giữa các thành viên. Phần này sẽ được tổ chức sau phần nội dung 1 và khuyến khích thành viên tham gia và cùng chia sẻ chi phí tổ chức tiệc. Mức phí không cố định, phụ thuộc địa điểm, hình thức tổ chức, có thể thông báo trước hoặc sau buổi tiệc.

 1. Đối tượng tham gia sinh hoạt định kỳ:

Thành viên chính thức mới được đăng ký tham gia. Khách mời sẽ được Ban chủ nhiệm xét duyệt nếu như có đề nghị từ thành viên Câu lạc bộ.

Điều 3: Quy định về trang phục và thẻ thành viên

 • Thành viên khi tham gia Câu lạc bộ sẽ được cấp phát 01 áo đồng phục và 01 thẻ thành viên câu lạc bộ.
 • Trong các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ, các thành viên bắt buộc phải mặc áo đồng phục của câu lạc bộ.
 • Thẻ thành viên của câu lạc bộ đồng thời cũng là thẻ sử dụng các chương trình ưu đãi của các thành viên và thẻ này chỉ được sử dụng cho chính hội viên, các trường hợp đưa thẻ cho các thành viên khác sẽ không được chấp nhận theo chương trình.

Điều 4: Quy định về chương trình ưu đãi nội bộ thành viên

 • Các thành viên tham gia Câu lạc bộ phải có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ các thành viên khác trong câu lạc bộ quảng bá thông tin, hình ảnh và sản phẩm của doanh nghiệp bạn.
 • Các thành viên nên nêu cao tinh thần và cam kết thực hiện chương trình ưu đãi sử dụng sản phẩm của nhau. Mỗi doanh nghiệp phải có bảng thông báo cho các thành viên câu lạc bộ rõ về mức ưu đãi đối với các sản phẩm.
 • Thành viên muốn sử dụng chương trình ưu đãi phải thông qua việc sử dụng thẻ thành viên CEO.

Điều 5: Quy định về phương tiện trao đổi thông tin của câu lạc bộ                        

Thành viên câu lạc bộ CEO có nhiều phương tiện để kết nối và trao đổi thông tin của các hoạt động câu lạc bộ, gồm:

 1. Nhóm kín CLB CEOHUE (https://www.facebook.com/groups/ceohue.club).
 • Mục đích sử dụng:
  • Truyền tải thông tin các sự kiện, chương trình, hoạt động của Câu lạc bộ đến thành viên.
  • Là kênh lấy ý kiến, trao đổi thông tin giữa Câu lạc bộ và thành viên.
 • Hình thức phản hồi: Yêu cầu phản hồi 100% các bảng tin được đăng tải.
 1. Nhóm kín CEOHUE – Hỗ trợ.
 • Mục đích sử dụng:
  • Thành viên đăng tải các thông tin quảng báo về sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp.
  • Thành viên đăng tải các vấn đề khó khăn trong quản lý doanh nghiệp cần tháo gỡ
  • Thư ký đăng thông tin các sự kiện ngoài Câu lạc bộ.
 • Hình thức phản hồi: Khuyến khích thành viên nên phản hồi thông tin ngay dưới bảng tin.
 1. Email (clbceohue@gmail.com)
 • Mục đích sử dụng: Như Nhóm kín CLB CEOHUE.
 • Hình thức phản hồi: Khuyến khích phản hồi khi nhận được email.
 1. Website (ceohue.vn)
 • Mục đích sử dụng:
  • Truyền thông tất các các sự kiên, chương trình, hoạt động của Câu lạc bộ.
  • Truyền thông các sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp thành viên Câu lạc bộ.
  • Truyền thông các sự kiện, chương trình, hoạt động quan trọng của doanh nghiệp thành viên Câu lạc bộ.
  • Đăng các tin tức quan trọng đến vấn đề kinh tế
 • Hình thức phản hồi: Khuyến khích thành viên chia sẻ các bài viết từ link của
 1. Fanpage Cau lac bo CEOHUE (https://www.facebook.com/ceohue.vn)
 • Mục đích sử dụng: giống website.
 • Hình thức phản hồi: Khuyến khích thành viên bình luận tích cực và chia sẻ bài viết.
 1. Group chat CLB CEOHUE.
 • Mục đích sử dụng:
  • Thư ký và thành viên Ban chủ nhiệm thông báo nhanh các thông tin của Câu lạc bộ đến thành viên.
  • Góp ý/ đề xuất của thành viên đối với Câu lạc bộ. (Hoặc có thể inbox trực tiếp với thư ký).
  • Quảng cáo nhanh có sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp mình. Gửi thông tin những thành viên đã sử dụng sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp mình.
  • Thành viên gửi tin cần hỗ trợ, tìm kiếm thông tin sản phẩm.
 • Hình thức phản hồi:
  • Khuyến khích thành viên thả biểu tượng tắt dưới tin nhắn.

Điều 6: Quy định về việc tham gia là thành viên Ban chủ nhiệm:

 • Các thành viên của Ban chủ nhiệm phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về chức năng và công việc của mình theo quy chế và sự phân công của chủ nhiệm Câu lạc bộ.
 • Thành viên Câu lạc bộ có quyền tự do ứng cử tham gia vào Ban chủ nhiệm để cống hiến và phát triển Câu lạc bộ.
 • Thành viên Câu lạc bộ sẵn sàng là thành viên Ban chủ nhiệm khi được mời vào.

Điều 7: Quy định về các hình thức xử lý kỷ luật của câu lạc bộ

 1. Khiển trách

Hình thức khiển trách áp dụng đối với các trường hợp sau:

 • Không phản hồi (bình luận) thông tin trong nhóm kín CLB CEOHUE trong 01 tháng.
 • Không tham gia sinh hoạt của câu lạc bộ liên tiếp 02 lần.
 • Chậm nộp khoảng thu của câu lạc bộ như phí gia nhập, hội phí và các khoản kinh phí hợp lý trong thời gian 01 tháng.
 1. Chấm dứt tư cách thành viên
 • Không tham gia sinh hoạt của câu lạc bộ liên tiếp 03 lần.
 • Không phản hồi (bình luận) thông tin trong nhóm kín CLB CEOHUE trong 02 tháng liên tiếp.
 • Có hành vi nói xấu câu lạc bộ, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của Câu lạc bộ trong cộng đồng. Hành vi nhân danh ban chủ nhiệm câu lạc bộ và nhân danh câu lạc bộ để giải quyết việc cá nhân gây nên thiệt hại cho câu lạc bộ cũng sẽ bị chấm dứt tư cách thành viên câu lạc bộ.

Điều 8. Quy định về giữ bí mật thông tin của câu lạc bộ

Việc chia sẻ, trao đổi thông tin về kinh nghiệm, thông tin kinh doanh,…giữa các thành viên trong câu lạc bộ luôn được khuyến khích. Tuy nhiên có những chủ đề, những nội dung mang tính chất nội bộ của câu lạc bộ, những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của thành viên câu lạc bộ thì không được tùy ý thông báo để gây ảnh hưởng đến hoạt động chung và ảnh hưởng đến thành viên khác.

Điều 9. Thống nhất chung các mức phí và chi phí của Câu lạc bộ :

 • Phí thường niên của thành viên Câu lạc bộ là 1.500.000 đ / năm / thành viên.
 • Phí gia nhập Câu lạc bộ : 500.000 đ / thành viên.
 • Chi phí :
  • Bánh sinh nhật cho thành viên trong offline (nếu có): 300.000 đ/cái
  • Hoa sinh nhật cho thành viên: 200.000 đ/lẵng
  • Hoa tặng thành viên mới : 80.000 đ/bó
  • Ma chay hiếu hỉ: 550.000 đ/trường hợp (bì thư 200, hoa 300)
  • CEO cống hiến: 150.000đ/ trường hợp

Trên đây là những nội quy của Câu lạc bộ CEOHUE, Ban chủ nhiệm sẽ tiếp tục bổ sung các nội dung phù hợp với hoạt động của Câu lạc bộ trong thời gian tới, rất mong các thành viên hợp tác, chấp hành nghiêm túc và triệt để. Chân thành cảm ơn !

BAN CHỦ NHIỆM CEOHUE