Câu lạc bộ

Giám Đốc Điều Hành Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tầm nhìn

Trở thành một tổ chức hữu ích, xây dựng được nhiều doanh nghiệp mạnh, hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp phát triển, góp phần thay đổi diện mạo nền kinh tế của tỉnh TT Huế

Sứ mệnh

Xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển, thông qua các hoạt động đào tạo, các chương trình hỗ trợ nội bộ, các hoạt động xã hội ….v.v

Giá trị cốt lõi

Thân thiện – Nhiệt tâm – Hỗ trợ – Phát triển

Định hướng hoạt động

Hợp lực (Synergy)

  • Ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp trong Câu lạc bộ với chất lượng và giá cả tốt nhất
  • Hỗ trợ nhau trong việc giới thiệu, chào bán các sản phẩm, dịch vụ của các thành viên trong CLB tới các đối tác, khách hàng khác
  • Chia sẻ các cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh cùng các bạn hàng, đối tác, quan hệ riêng của nhau

Đối thoại (Exchange)

  • Đối thoại chia sẻ và học hỏi kiến thức, kinh nghiệm kinh doanh, quản lý từ các doanh nhân thành đạt, các chuyên gia đầu ngành trong từng lĩnh vực
  • Cố vấn chiến lược phát triển, định hướng hoạt động kinh doanh từ Ban cố vấn và các CEO của doanh nghiệp FDI,CEO các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh TT Huế
  • Tư vấn, hỗ trợ nhau các vấn đề quản trị doanh nghiệp (kinh doanh, nhân sự, tài chính, thương hiệu, dự án…) giữa các hội viên trong Câu lạc bộ

Kết nối (Networking)

  • Thiết lập, tăng cường sự hiểu biết, tin tưởng và gắn bó giữa các thành viên
  • Giao thương, kết nối với các doanh nghiệp, doanh nhân mở rộng khác nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác phát triển kinh doanh
  • Thu hút, mở rộng các hội viên mới cho CLB và cho Hiệp hội DN TT Huế