Giới thiệu về công ty

Lĩnh vực kinh doanh

– Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít.
– Hoàn thiện công trình xây dựng
– Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
– Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh