Giới thiệu về công ty

MADG là một công ty hoạt động chính trong lĩnh vực:

  • Ngành FnB với hệ sinh thái các dịch vụ song hành cùng khách hàng từ ý tưởng kinh doanh, địa điểm, thiết bị, các dịch vụ set up trong quá trình xây dựng và vận hành sau khai trương.
  • Lĩnh vực cho thuê bất động sản và vận hành quản lý các bất động sản cho thuê.

Tầm nhìn

  • MADG phấn đấu trở thành một tổ chức chuyên nghiệp, tin cậy, song hành cùng các hoạt động kinh doanh của khách hàng và các bạn trẻ khởi sự kinh doanh bằng các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ các hoạt động kinh doanh từ những giai đoạn đầu tiên.

Sứ mệnh

  • Với mong muốn thành lập một tổ chức có sứ mệnh cung cấp cho các bạn, các khách hàng những dịch vụ trọn gói trong hoạt động kinh doanh của mình từ tư vấn ý tưởng, tư vấn pháp lý, tìm kiếm địa điểm kinh doanh phù hợp, giới thiệu các giải pháp dịch vụ cũng như thiết bị đáp ứng hoạt động kinh doanh của các khách hàng.

Giá trị cốt lõi

  • MADG luôn quan tâm đến lợi ích cũng như các giải pháp phù hợp nhất cho khách hàng. Lấy lợi ích của khách hàng làm trung tâm. Cam kết luôn phấn đấu đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt nhất

Lĩnh vực kinh doanh

  • Ngành FnB với hệ sinh thái các dịch vụ song hành cùng khách hàng từ ý tưởng kinh doanh, địa điểm, thiết bị, các dịch vụ set up trong quá trình xây dựng và vận hành sau khai trương.
  • Lĩnh vực cho thuê bất động sản và vận hành quản lý các bất động sản cho thuê