Giới thiệu về công ty

Lĩnh vực kinh doanh

  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng