Giới thiệu về công ty

SHE Center Việt Nam (tên viết tắt của Safety, Health and Environment Service) là Công ty chuyên về Huấn luyện Đào tạo, Tư vấn và Cung cấp các giải pháp về An toàn – Sức khỏe bệnh nghề nghiệp và Môi trường cho các Cá nhân và Doanh nghiệp.

Tầm nhìn

  • Tạo ra một cộng đồng an toàn hơn bằng cách thay đổi các hành vi thiếu an toàn trong làm việc và sinh hoạt

Sứ mệnh

  • SHE Center Việt Nam cùng doanh nghiệp và cộng đồng đưa người lao động về nhà an toàn bên con và gia đình mỗi ngày thông qua hoạt động huấn luyện đầy nhân văn, nói sự thật, giữ chữ tín.

Giá trị cốt lõi

  • Chính trực: Luôn nói sự thật, cam kết thực hiện những điều đã hứa, chỉ cam kết khi thực sự sẵn sàng, có giải pháp kịp thời và thông báo ngay khi biết có những cam kết có thể không thể thực hiện được.
  • Biết ơn: Nói lời cảm ơn và thể hiện lòng biết ơn, luôn nhắc nhở bản thân và người khác làm việc đúng đắn.
  • Nhất quán: luôn tuân thủ các quy định trong công việc, nhất quán trong hành động.
  • Xuất sắc: luôn mang đến những hàng hóa và dịch vụ với chất lượng vượt trội để gia tăng giá trị cho khách hàng và các bên liên quan, luôn tìm cách để đạt hiệu quả cao hơn với mức đầu tư ít hơn, luôn kiên định trên con đường không ngừng cải tiến và sáng tạo.

Lĩnh vực kinh doanh

SHE Center Việt Nam có 3 mảng chính:

  • Huấn luyện đào tạo về An toàn, vệ sinh lao động (H&S); Sơ cấp cứu, về Môi trường (E), về An toàn thực phẩm, về An toàn hóa chất, về đào tạo nhận thức về ISO, về LEAN TPM
  • Tư vấn cho các doanh nghiệp, nhà máy mới thành lập hoặc cần cải tiến về hệ thống HSE, kể cả an toàn thực phẩm, cải tiến liên tục, tư vấn tuân thủ về BSCI, GRS, ISO chất lượng, môi trường, an toàn sức khỏe bệnh nghề nghiệp…
  • Cung cấp bảo hộ lao động chất lượng.