Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH MTV QT Vĩ Tuyến 17 được thành lập vào ngày 08 tháng 9 năm 2015. Trụ sở Tân Xuyên – Tân Hợp – Hướng Hóa – Quảng Trị. Ngành nghề kinh doanh buôn bán than, buôn bán các mặt hàng tiêu dùng. Vốn điều lệ: 1.900.000.000đ (Một tỷ chín triệu đồng).

Tầm nhìn

  • Xuất đi được nhiều nơi

Sứ mệnh

  • Mang đến nguồn hàng dồi dào

Giá trị cốt lõi

  • Luôn cố gắng

Lĩnh vực kinh doanh

  • Mua bán than

Các giải thưởng và chứng nhận mà doanh nghiệp đạt được

  • Được cấp giấy phép