Giới thiệu về công ty

Hệ thống Giáo dục Gia Linh FNG là một mạng lưới các trường học tư thục tại Huế

Lĩnh vực kinh doanh

– Giáo dục nhà trẻ
– Giáo dục mẫu giáo
– Giáo dục thể thao và giải trí
– Giáo dục văn hóa nghệ thuật
– Dịch vụ hỗ trợ giáo dục