Giới thiệu về công ty

Sự thiếu nhất quán về thông tin của các dự án bất động sản đang khiến khách hàng cảm thấy bất an và lo lắng . Điều đó vô hình chung tạo ra những khó khă trong các giao dịch Bất động sản hiện nay

Để giải quyết vấn đề này , nền tảng của Hoàng Thịnh Phát Land ra đời nhằm xác thực và thông tin pháp lý cực kỳ chính xác  cho khách hàng . Hoạch định chiến lược rõ ràng hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực đầu tư và môi giới Bất  động sản.
Vạn Thịnh Phát đã xây dựng thương hiệu uy tín , mở rộng mối quan hệ tại thị trường , quy tụ các chuyên gia bất động sản hàng đầu , môi giới hàng trăm  dự án lớn nhỏ
Tư vấn tận tâm , giá cả xứng tầm , giảm thiểu rủi ro , mang đến lợi nhuận đầu tư bền vững cho khách hàng

Lĩnh vực kinh doanh

  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất