Giới thiệu về công ty

iPOS.vn là Doanh nghiệp cung cấp những thiết bị phần cứng và phần mềm chuyên biệt dành cho ngành F&B tại Việt Nam. Có hơn 10 năm kinh nghiệm và phát triển trong lĩnh vực công nghệ phần mềm.

Tầm nhìn

  • Đưa sản phẩm iPOS đến với mọi khách hàng kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống góp phần hiện đại hóa và phát triển ngành du lịch địa phương.

Sứ mệnh

  • Mang lại giải pháp phần công nghệ mềm cho ngành F&B một cách văn minh và an toàn.

Giá trị cốt lõi

  • Luôn thay đổi và tiên phong đi đầu giải pháp công nghệ chuyển đổi SỐ trong ngành F&B.

Lĩnh vực kinh doanh

  • Phần mềm bán hàng F&B

Các giải thưởng và chứng nhận mà doanh nghiệp đạt được

  • Giải thưởng Sao Khuê 2013 – 2014