Giới thiệu về công ty

Tiền thân là cơ sở chế biến và kinh doanh sản phẩm Atiso đỏ. Sau quá trình xây dựng và và phát triển, ngày 12/8/2020, công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại và Dịch vụ HICHAGOL được thành lập với với định hướng trở thành thương hiệu chuyên về nông sản sạch, phần nâng cao giá trị cây trồng nông nghiệp và đem đến nguồn việc làm cho người dân bản địa.

Tầm nhìn

  • Xây dựng thương hiệu HICHAGOL gắn liền với những sản phẩm có giá trị sức khỏe, nông sản truyền thống. Giữ vững mô hình kinh doanh và mở rộng phát triển để Trở thành Công ty cung cấp nông sản hàng đầu Việt Nam và vươn tầm thế giới

Sứ mệnh

  • Áp dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại trong nông nghiệp để khai thác tiềm năng đất đai, cây trồng nhằm tạo ra những sản phẩm nông sản sạch – giá trị cao – hướng đến sức khỏe người tiêu dùng… Đồng thời, góp phần đem đến nguồn việc làm cho người dân địa phương cũng như xây dựng nền kinh tế nông nghiệp phát triển.

Giá trị cốt lõi

  • Nhân: Lấy con người làm giá trị trung tâm. Tạo ra những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng. Tạo ra việc làm cho người dân góp phần nâng cao giá trị cuộc sống.
  • Tâm: Đặt chữ tâm làm nền tảng trong tất cả hoạt động đối nội, đối ngoại của doanh nghiệp.
  • Trí: Mỗi nhân viên đều phải có ý thức hoàn thiện bản thân, không ngừng nổ lực, sáng tạo để cùng nhau phát triển mạnh mẽ, vươn xa.

Lĩnh vực kinh doanh

  • Nông sản