Giới thiệu về công ty

Giá trị cốt lõi

  • Đầu tư: Đầu tư có trọng điểm, hiệu quả đầu tư cao.
  • Chất lượng sản phẩm dịch vụ: là sự sống còn của Công ty, là yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững.
  • Khách hàng: KTM cùng chia sẻ lợi ích, trách nhiệm, thuận lợi và khó khăn cùng khách hàng.
  • Táo bạo và đột phá: Rút ngắn khoảng cách, đi tắt đón đầu, tạo thế cạnh tranh lành mạnh.
  • Tôn trọng ý tưởng: Mọi sáng kiến đều được tôn trọng và đóng góp vào sự thành công chung.
  • Tinh thần đoàn kết: Là Tnền tảng tạo nên sức mạnh phát triển bền vững chắc của Công ty.
  • Phương châm hành động: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời, triển khai quyết liệt.

Lĩnh vực kinh doanh

  • Hỗ trợ việc làm ở nước ngoài – du học các nước: Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Đức, Ba Lan, Hungari

Các giải thưởng và chứng nhận mà doanh nghiệp đạt được

  • Tiêu chuẩn 5 sao của VAMAS