Giới thiệu về công ty

Lĩnh vực kinh doanh

  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại