Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Thiên Hưng là thành viên của Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Generali Việt Nam, tập đoàn Generali – Italia. Thành lập bgày 26/12/2016 với trụ sở đầu tiên tại 22 Nguyễn Thị Minh Khai, p. Phú Nhuận, tp. Huế do GAD Đỗ Văn Biên làm giám đốc. Sau 06 năm phát triển, xây dựng thành công 07 văn phòng thành viên tại Huế và Quảng Trị, số lượng tư vấn, quản lý hơn 3000 người, phục vụ cho hơn 20000 khách hàng, trở thành thương hiệu bảo hiểm số 1 tại Huế và Quảng Trị. Sứ mệnh của chúng tôi là Mang những Giải Pháp Tài Chính đến những gia đình khách hàng, giúp họ An Tâm Tài Chính, Chăm sóc sức khỏe quốc tế, Tương lai con trẻ, Hưu trí và Đầu tư. Với 03 giá trị cốt lõi: Làm bải hiểm tử tế, Phụng sự khách hàng, Thành công bền vững. Chúng tôi mục tiêu sẽ trở thành hệ thống bảo hiểm lớn nhất Việt Nam 2025.

Tầm nhìn

 • Trở thành Hệ thống tổng đại lý lớn nhất Việt Nam 2025, xây dựng mô hình Tổng công ty Tài chinh, Bảo hiểm, Đào tạo 2026.

Sứ mệnh

 • Bảo vệ 1 triệu gia đình việt nam từ nay đến 2030 và giúp đỡ 100000 người có việc làm, thay đổi cuộc sống từ nghề Tư Vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ.

Giá trị cốt lõi

 • Làm bảo hiểm tử tế
 • Phụng sự khách hàng
 • Thành công bền vững.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Bảo hiểm nhân thọ
 • Bảo hiểm tài chính
 • Bảo hiểm sức khỏe quốc tế toàn cầu, đảm bảo học vấn
 • Hưu trí, Đầu tư

Các giải thưởng và chứng nhận mà doanh nghiệp đạt được

 • TOP 1 văn phòng Generali Việt Nam 2019
 • TOP 1 văn phòng Generali Việt Nam 2020
 • TOP 1 văn phòng Generali Việt Nam 2021