HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH TT HUẾ
CÂU LẠC BỘ CEOHUE
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Huế, ngày…….tháng……năm 2017

NỘI QUY HOẠT ĐỘNG

 • Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Giám đốc điều hành (CEO HUE)
 • Căn cứ vào thực tiễn hoạt động của câu lạc bộ CEOHUE.

     Câu lạc bộ Giám đốc điều hành Thừa Thiên Huế là một câu lạc bộ trực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. Các hoạt động của Câu lạc bộ tuân thủ theo các quy định của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ và tuân thủ theo những nguyên tắc được nêu trong bản nội quy này.

Điều 1: Thủ tục gia nhập Câu lạc bộ

Để là thành viên câu lạc bộ CEO HUE, thành viên phải đạt các tiêu chí sau:

 • Thành viên Ban Giám đốc công ty, chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên.
 • Gửi phiếu đăng ký tham gia câu lạc bộ theo mẫu quy định và được Ban chủ nhiệm câu lạc bộ xét duyệt đủ điều kiện tham gia làm thành viên chưa chính thức của Câu lạc bộ trong thời gian tối đa 07 ngày làm việc.
 • Nộp lệ phí câu lạc bộ và gửi ảnh để làm thẻ thành viên.
 • Các ứng cử viên sẽ được xem xét công nhận là thành viên chính thức sau 02 tháng tham gia sinh hoạt cùng Câu lạc bộ

Điều 2: Quy định về tham gia sinh hoạt định kỳ câu lạc bộ (Ofline)

 1. 1. Thời gian tổ chức sinh hoạt:
 • Câu lạc bộ hàng tháng sẽ tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ để giải quyết các vấn đề trong quá trình hoạt động của câu lạc bộ và sinh hoạt các chủ đề định kỳ.
 • Thời gian là ngày thứ 7 của tuần thứ 2 hàng tháng. Thời gian này có thể thay đổi trong những tình huống cần thiết cho phù hợp với hoạt động của câu lạc bộ nhưng không được qua tháng sau.
 • Trong quá trình tham gia sinh hoạt định kỳ, các thành viên phải cố gắng thu xếp thời gian đúng giời. Nếu chậm sau 15 phút mà không có lý do chính đáng hoặc báo trước, câu lạc bộ sẽ xem như thành viên vắng buổi sinh hoạt đó.
 1. Nội dung tổ chức sinh hoạt định kỳ:

      Một buổi sinh hoạt định kỳ của câu lạc bộ gồm 02 nội dung chính

 • Nội dung 1

     Họp bàn về việc giải quyết các công việc của Câu lạc bộ và phần chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức của các thành viên theo các chủ để. Phần này các hội viên bắt buộc phải tham gia đầy đủ.

 • Nội dung 2

     Tiệc giao lưu, kết nối giữa các thành viên. Phần này sẽ được tổ chức sau phần nội dung 1 và các thành viên ai có nhu cầu thì đăng ký tham gia và nộp chi phí tổ chức tiệc. Mức phí tổ chức này sẽ thay đổi tùy theo địa điểm, hình thức tổ chức và sẽ được thông báo trước.

 1. Đối tượng tham gia sinh hoạt định kỳ:
 • Câu lạc bộ gồm có thành viên chính thức và thành viên mở rộng.
 • Các hoạt động liên quan trong nội dung 1 nêu trên chỉ có thành viên chính thức mới được đăng ký tham gia.
 • Các nội dung liên quan đến hoạt động 2, các chương trình khác do CEO tổ chức thì căn cứ vào tính chất và nội dung mà Ban chủ nhiệm thông báo có cho phép khách mời của câu lạc bộ tham gia hay không.

Điều 3: Quy định về trang phục và thẻ thành viên

 • Thành viên khi tham gia Câu lạc bộ sẽ được cấp phát 01 áo đồng phục và 01 thẻ thành viên câu lạc bộ.
 • Trong các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ, các thành viên bắt buộc phải mặc áo đồng phục của câu lạc bộ.
 • Thẻ thành viên của câu lạc bộ đồng thời cũng là thẻ sử dụng các chương trình ưu đãi của các thành viên và thẻ này chỉ được sử dụng cho chính hội viên, các trường hợp đưa thẻ cho các thành viên khác sẽ không được chấp nhận theo chương trình.

Điều 4. Quy định về chương trình ưu đãi nội bộ thành viên

 • Các thành viên tham gia CEO phải có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ các thành viên khác trong câu lạc bộ quảng bá thông tin, hình ảnh và sản phẩm của doanh nghiệp bạn.
 • Các thành viên nên nêu cao tinh thần và cam kết thực hiện chương trình ưu đãi sử dụng sản phẩm của nhau. Mỗi doanh nghiệp phải có bảng thông báo cho các thành viên câu lạc bộ rõ về mức ưu đãi đối với các sản phẩm.
 • Thành viên muốn sử dụng chương trình ưu đãi phải thông qua việc sử dụng thẻ thành viên CEO.

Điều 5: Quy định về phương tiện trao đổi thông tin của câu lạc bộ                        

Thành viên câu lạc bộ CEO có nhiều phương tiện để kết nối và trao đổi thông tin của các hoạt động câu lạc bộ, tuy nhiên những phương thức sau là bắt buộc các thành viên phải kiểm tra thông tin thường xuyên :

 • Diễn đàn của câu lạc bộ trên website là kênh thông tin của các thành viên câu lạc bộ để mọi thành viên có thể theo dõi, đây là kênh thông tin làm việc của Ban chủ nhiệm câu lạc bộ.
 • Ngoài diễn đàn ra thì email là kênh thông tin để trao đổi thông tin chính thức của các thành viên. Thành viên khi nhận được email phải có thông tin phản hồi sớm về ý kiến của mình hoặc thông báo đã nhận được email trong thời gian 03 ngày nhận được tin (không chấp nhận trả lời email tự động).
 • Các kênh thông tin khác như facebook, viber,… là những kênh thông tin để giao lưu giữa các thành viên và không bắt buộc các thành viên phải phản hồi.
 • Group chat trên facebook là kênh thông tin để Ban chủ nhiệm thông báo tới các thành viên Câu lạc bộ, tuyệt đối không like, không bày tỏ ý kiến, không đặt câu hỏi hay tán gẫu trên kênh thông tin này.
 • Group Viber là kênh thông tin tự do để thành viên Câu lạc bộ bày tỏ ý kiến, đặt câu hỏi, tự do ngôn luận về các vấn đề của trong và ngoài Câu lạc bộ.
 • Các thông tin cá nhân nên nhắn tin trực tiếp cho nhau, hạn chế nhắn tin trên Group Viber ( nhóm viber ), tránh việc trôi tin nhắn và làm phiền các thành viên khác.
 • Thành viên Câu lạc bộ có quyền rút ra khỏi các nhóm chat của Viber và Facebook nếu cảm thấy không cần thiết, có thể sử dụng email để liên hệ với Câu lạc bộ.

Điều 6. Quy định về việc tham gia sinh hoạt giữa các ban

 • Căn cứ theo quy chế hoạt động của Câu lạc bộ, cơ cấu của câu lạc bộ gồm 05 ban được phân chia theo tên gọi và chức năng được quy định theo quy chế của Câu lạc bộ
 • Các thành viên của Ban phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về chức năng và công việc của mình theo quy chế. Các trưởng ban có chế độ trao đổi công việc với chủ nhiệm câu lạc bộ và thành viên trong ban.Trưởng ban này không có quyền điều động nhân sự của ban khác trừ khi có sự thống nhất giữa các Trưởng ban.
 • Khi có các hoạt động cần sự hỗ trợ của các thành viên, Ban chủ nhiệm sẽ thông báo đến các thành viên để kêu gọi chung tay, góp sức cho hoạt động của câu lạc bộ.

Điều 7. Quy định về các hình thức xử lý kỷ luật của câu lạc bộ

 1. Khiển trách

     Hình thức khiển trách áp dụng đối với các trường hợp sau:

 • 03 lần không kiểm tra và phản hồi email liên tiếp khi nhận được thông tin từ Ban chủ nhiệm (không chấp nhận sử dụng email trả lời tự động).
 • Không tham gia hoạt động của câu lạc bộ liên tiếp 03 lần mà không có lý do.
 • Chậm nộp khoảng thu của câu lạc bộ như phí gia nhập, hội phí và các khoản kinh phí hợp lý trong thời gian 01 tháng.
 • Không tham gia chia sẻ giữa các chương trình ưu đãi hội viên và không có thiện chí trong việc phát động chương trình sử dụng sản phẩm của nhau.
 1. Chấm dứt tư cách thành viên
 • Các thành viên phải cố gắng thu xếp công việc để tham gia sinh hoạt định kỳ Câu lạc bộ. Trường hợp thành viên có công việc không tham gia thì phải báo cho Ban chủ nhiệm của Câu lạc bộ trước thời gian sinh hoạt định kỳ tối thiểu 05 ngày. Sau khi đăng ký mà có công việc đột xuất thì phải báo trước tối thiểu 2 ngày. Nếu thành viên nào không tham gia sinh hoạt 03 lần liên tiếp mà không có lý do sẽ bị nêu tên trước toàn thể Câu lạc bộ và lần thứ 04 sẽ có thư thông báo chấm dứt vai trò thành viên.
 • Có hành vi nói xấu câu lạc bộ, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của Câu lạc bộ trong cộng đồng. Hành vi nhân danh ban chủ nhiệm câu lạc bộ và nhân danh câu lạc bộ để giải quyết việc cá nhân gây nên thiệt hại cho câu lạc bộ cũng sẽ bị chấm dứt tư cách thành viên câu lạc bộ.

Điều 8. Quy định về giữ bí mật thông tin của câu lạc bộ

     Việc chia sẻ, trao đổi thông tin về kinh nghiệm, thông tin kinh doanh,…giữa các thành viên trong câu lạc bộ luôn được khuyến khích. Tuy nhiên có những chủ đề, những nội dung mang tính chất nội bộ của câu lạc bộ, những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của thành viên câu lạc bộ thì không được tùy ý thông báo để gây ảnh hưởng đến hoạt động chung và ảnh hưởng đến thành viên khác.

Điều 9. Thống nhất chung các mức phi và chi phí của Câu lạc bộ :

 • Phí thường niên của thành viên Câu lạc bộ là 1.000.000 đ / năm / thành viên.
 • Phí gia nhập Câu lạc bộ : 500.000 đ / thành viên.
 • Chi phí :
  • Bánh sinh nhật cho thành viên                 : 300.000 đ / cái
  • Hoa sinh nhật cho thành viên                   : 50.000 đ / bó
  • Hoa tặng thành viên mới                           : 50.000 đ / bó
  • Ma chay hiếu hỉ                                         : 300.000 đ / trường hợp.

     Trên đây là những nội quy của Câu lạc bộ CEOHUE, Ban chủ nhiệm sẽ tiếp tục bổ sung các nội dung phù hợp với hoạt động của Câu lạc bộ trong thời gian tới, rất mong các thành viên hợp tác, chấp hành nghiêm túc và triệt để. Chân thành cảm ơn !

BAN CHỦ NHIỆM CEOHUE