Giới thiệu về công ty

Công ty cổ phần Hồng Đức là đơn vị hoạt động về đào tạo, tư vấn trong lĩnh vực tài chính – kế toán – thuế và bồi dưỡng các khóa học ngắn hạn khác theo nhu cầu của xã hội. Hiện nay, Công ty có các đơn vị trực thuộc là Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo Tài chính – Kế toán – Thuế – Tin học Hồng Đức, Trung tâm Sách và Văn hóa Hồng Đức, Trung tâm Đào tạo và Tư Vấn Hồng Đức. Chiến lược của Công ty là phát triển một cách bền vững, đưa thương hiệu Hồng Đức là đơn vị dẫn đầu trong hoạt động đào tạo ngắn hạn, dịch vụ tư vấn của công ty có chất lượng cao và luôn nâng cao uy tín, chất lượng dịch vụ của mình.

Tầm nhìn

 • Hồng Đức trở thành một trong những tổ chức có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo – tư vấn và dịch vụ.

Sứ mệnh

 • Đưa nguồn tri thức đến cho cộng đồng.
 • Đào tạo và cung ứng cho thị trường lao động đội ngũ nhân lực chất lượng cao, có thái độ tích cực, kỹ năng cần thiết và kiến thức vững vàng.
 • Các dịch vụ thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.
 • Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt nhất.

Giá trị cốt lõi

 • Đổi mới – Chuyên nghiệp – Khác biệt – Uy tín

Lĩnh vực kinh doanh

 • Đào tạo Tài chính – Kế toán – Thuế – Tin học và các khóa học ngắn hạn
 • Tư vấn – dịch vụ kế toán thuế
 • Kinh doanh Phần mềm Kế toán Việt Nam, Phần mềm Văn phòng Điện tử Online Office
 • Các sản phẩm của Nhà sách như: Sách các loại, văn phòng phẩm, thiết bị, đồ chơi trẻ em…
 • Kinh doanh các sản phẩm trên hệ thống máy bán hàng tự động.

Các giải thưởng và chứng nhận mà doanh nghiệp đạt được

 • Top 100 doanh nhân khởi nghiệp xuất sắc năm 2015
 • Bằng khen của UBND tỉnh
 • Bằng khen VCCI và nhiều bằng khen, giấy khen của các cơ quan, tổ chức.