Giới thiệu về công ty

IQ Math là một tổ chức giáo dục và đào tạo kỹ năng chất lượng và uy tín, được thành lập vào năm 2019, trước đây là tiền thân của Trung tâm Số học Trí tuệ Thừa Thiên Huế (2015). IQ Math được thành lập với mục tiêu mang niềm đam mê, nhiệt huyết, sáng tạo và trí tuệ của các giáo viên trong IQ Math cho sự nghiệp giáo dục toàn diện Đức–Trí–Thể–Mỹ tới tất cả học sinh mầm non và tiểu học trên cả nước.

Lĩnh vực kinh doanh

– Giáo dục mẫu giáo
– Dịch vụ hỗ trợ giáo dục