Giới thiệu về công ty

Lĩnh vực kinh doanh

  • Sản xuất chế biến thực phẩm