Giới thiệu về công ty

Lĩnh vực kinh doanh

  • Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình