Giới thiệu về công ty

Trung tâm đào tạo Nhân Tâm chuyên hoạt động về lĩnh vực phát triển con người dựa trên 3 lĩnh vực chính là: TƯ DUY – KĨ NĂNG MỀM – TIẾNG ANH

Tầm nhìn

  • “Bằng tất cả cả sự chân thành, bằng cả trái tim. Nhân Tâm Group quyết tâm xây dựng một học viện đào tạo về lĩnh vực phát triển con người nhằm giúp người Việt có một cuộc sống hạnh phúc và một cuộc đời ý nghĩa.”

Sứ mệnh

  • “Giúp người Việt có một cuộc sống ý nghĩa và một cuộc đời hạnh phúc”

Giá trị cốt lõi

Tâm – Tầm – Tài

  • “Tâm” – là luôn nghĩ và giúp cho người khác tốt hơn, hoàn thiện hơn và tuyệt vời hơn. Sống vì người, vì cộng đồng, vì xã hội, vì đất nước. Tâm là kim chỉ nam để sống đúng nghĩa với hai chữ con người, và cũng đúng với tên Nhân Tâm Group.
  • “Tầm” – là tư tưởng, là suy nghĩ. Tầm lớn thì thấy được nhiều, biết được nhiều, hiểu được nhiều, làm được nhiều và từ đó có thể giúp được cho nhiều người.
  • “Tài” – là có đủ năng lực để giữ được cái Tâm đã có, làm được cái Tầm đã thấy. Có như vậy thì Tâm và Tầm mới phát huy hết giá trị và ý nghĩa. Đồng thời cũng cho Tài có cơ hội để được phụng sự và tỏa sáng.

Lĩnh vực kinh doanh

Giáo Dục và tổ chức sự kiện bao gồm

  • Tư duy
  • Kĩ năng mềm
  • Tiếng anh