1. Tên gọi:

Tên gọi: Câu lạc bộ Giám đốc điều hành Thừa Thiên Huế

Tên tiếng Anh: Thua Thien Hue CEO Club

Tên viết tắt : CEOHUE

Câu lạc bộ có Logo, Slogan riêng để nhận diện.

Trụ sở đặt tại: Văn phòng Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, tầng 7 tòa nhà BIDV số 41 Hùng Vương Thành phố Huế (Khi có điều kiện sẽ có trụ sở riêng).

2. Chức năng:

–  Câu lạc bộ là nơi tập hợp các doanh nhân, chủ doanh nghiệp là Giám đốc điều hành của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm tạo điều kiện giao lưu nâng cao hiệu quả điều hành doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội hợp tác và quan tâm thăm hỏi, tương trợ, giúp đỡ giữa các thành viên trong Câu lạc bộ.

– Vận động đoàn kết doanh nhân, doanh nghiệp nhằm tạo sức mạnh trong tham gia: Hỗ trợ, giúp đỡ phát triển nhân tài, chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người có ý định tham gia vào kinh doanh, nhất là đối với thanh niên, sinh viên hoặc các CEO mới lập nghiệp theo chương trình khởi nghiệp Quốc Gia.

– Đi tiên phong trong các công tác xã hội từ thiện, phục vụ cộng đồng, nâng cao trách nhiệm xã hội doanh nghiệp.

– Tham gia hoặc đóng góp ý kiến vào các hoạt động của VCCI, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh và các tổ chức liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân.

3. Nhiệm vụ:

– Tổ chức các hoạt động nhằm trao đổi kinh nghiệm và cung cấp thông tin về kinh tế và kinh doanh.

– Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát huy các ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh.

– Bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

– Tổ chức các hoạt động nhằm thắt chặt tình thân hữu, hỗ trợ nhau giữa các thành viên.

– Tổ chức các hoạt động xã hội nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

– Giúp đỡ các thành viên nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo nguồn nguyên liệu, mở rộng thị trường, tăng cường khả năng cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam, nhằm góp phần tích cực phát triển ngành kinh tế của đất nước.

– Hình thành và phát triển các hình thức liên kết, phối hợp hoạt động giữa các thành viên trên cơ sở tự nguyện, cùng có lợi. Tổ chức các hoạt động chung, tạo điều kiện hiểu biết lẫn nhau nhằm xây dựng mối quan hệ thiện chí giữa các thành viên.

– Cùng với Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của Câu lạc bộ và của thành viên, đề xuất với Nhà nước; chính quyền các cấp những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội địa phương cũng như trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp thành viên.