Tập huấn các quy định về hoạt động thương mại điện tử của doanh nghiệp

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ – HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH

GIẤY MỜI

Dự: “ Tập huấn các quy định về hoạt động thương mại điện tử của doanh nghiệp” 

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp hội viên Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh

Vừa qua trên địa bàn tỉnh có tình trạng các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hình thức thương mại điện tử nhưng chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Căn cứ kết quả làm việc giữa Giám đốc Sở Công Thương và Ban Thường vụ Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, nhằm  triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động SXKD, quảng bá sản phẩm và thực hiện đúng quy định của pháp luật; Sở Công Thương phối hợp Cục Thương mại điện tử Bộ Công Thương và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị “Tập huấn về thương mại điện tử cho các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”.

Thời gian8h00 ngày 8 tháng 6 năm 2017 (sáng thứ năm).

Địa điểmHội trường khu A, khách sạn Duy Tân (12 Hùng Vương, TP. Huế).

Nội dung: Giúp doanh nghiệp nắm vững các quy định của pháp luật về lĩnh vực hoạt động thương mại điện tử, kỹ năng sử dụng thương mại điện tử vào hoạt động sản xuất kinh doanh, xu hướng phát triển thương mại điện tử, các điểm cần lưu ý đối với doanh nghiệp khi triển khai hoạt động thương mại điện tử theo đúng quy định của pháp luật và nâng cao công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử.

Trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách Website doanh nghiệp sắp xếp thời gian và công việc để tham gia buổi tập huấn có nội dung thiết thực gắn liền với hoạt động SXKD của doanh nghiệp hiện nay.

                                                                                       

                                                                                TM.BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                            CHỦ TỊCH

– Như trên;                                                                         Dương Tuấn Anh

– CT, các PCT Hiệp Hội;

– Lưu: VPHH.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *