Danh sách làm thẻ đợt 1

THÔNG BÁO: Danh sách làm thẻ đợt 1 (31 người)
mọi người vào xem thông tin trên thẻ đã đúng chưa nhé
http://ceohue.vn/forum/showthread.php?tid=150

001 – Trương Phước Thành
002 – Châu Thị Nhớ
003 – Phan Văn Nhật
004 – Võ Do
005 – Hồ Thị Sương Lan
006 – Nguyễn Thị Thu Hiền
007 – Hoàng Tân Hương
008 – Nguyễn Thị Bích Nhân
009 – Nguyễn Đình Ân
010 – Lê Xuân Phương
011 – Nguyễn Minh Đông
012 – Nguyễn Văn Thanh Bình
013 – Nguyễn Minh Nhật Tuấn
015 – Lê Hoàng Oanh
017 – Nguyễn Đình Bách
019 – Hồ Phi Chung
020 – Cung Trọng Cường
021 – Trương Anh Đào
025 – Phạm Thị Hằng
026 – Triệu Quốc Hiền
027 – Lê Thị Thu Hiền
029 – Trương Thị Thu Hương
032 – Trần Thị Thúy Oanh
033 – Phạm Văn Phục
035 – Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
036 – Nguyễn Đình Thuận
037 – Lê Hồng Thủy
039 – Đặng Trần Quốc
040 – Nguyễn Đình Anh Khoa
041 – Bùi Văn Trọng
042 – Lê Thị Di

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *